Brösarps Byagilles styrelse

Byagillets styrelse 2019

Ledamöter
Leif Richard, ordförande, 0731-80 44 75, leifrichard@hotmail.com
Bitte Müller-Hansen, sekreterare,  0708-74 39 73, bitte.mh@gmail.com
Henrik Christensen, kassör, 0709-90 98 70, datapost74@hotmail.com
Anna Martin, ledamot, 0702-71 81 74 annamartin22@hotmail.com
Ingbritt Stenberg, ledamot, 0414-73 431, 0708-68 59 72, ingbrittstenberg@hotmail.com
Agneta Sædén, 0731-80 30 73, info@chokladkultur.se
Gunilla Boström, suppleant, 0737-17 73 77, torparmor@telia.com
Jan Fridh, suppleant, 0705-23 16 43, jifab2@brosarp.nu

Ersättare
Rosita Johansson, rosita_jo@hotmail.com
Lena Nyström, 073-153 89 37, lena.rosendal@hotmail.com
Anna Emdenborg, 0708-24 49 44, anna.emdenborg@gmail.com

Revisorer
Hans-Göran Nilsson, revisor (sammankallande), 0414-73 134, 0706-27 31 34, hgn26@telia.com
Örjan Svensson, revisor, 0708-73 73 35

Valberedning
Sven G Hultman, Sven-G, valberedning (sammankallande), 0706-26 67 33, sven@labradoodle.se
Annika Jönsson, valberedning, 0738-17 31 39

Sparbanken Syd logo.

Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.