Lyktgubbar och irrbloss

 

Har du enorm tur kan du få se ljusfenomenet lyktgubbar. Så här kan det se ut i sagornas värld när drakblossen irrar fram över marken.
Har du enorm tur kan du få se ljusfenomenet lyktgubbar. Så här kan det se ut i sagornas värld när drakblossen irrar fram över marken.

Svävande irrbloss

På platser längs Verkeån har ljusfenomenet ”lyktgubbar” iakttagits vid flera tillfällen. De ser ut som lågor som svävar och irrar runt över marken. Fenomenet har gett upphov till många övernaturliga förklaringar och förr trodde man att de var själar av människor som utfört lika mycket ont som gott i livet och därför varken kommit till himlen eller helvetet.

Lyktgubbar, eller irrbloss som de också kallas, förekommer oftast i sumpiga trakter. Sumpgas bildas genom förruttnelse och kan självantända.

Mer om Backaleden + karta