Andrarums alunbruk

Slagghögarna ligger kvar än i dag.

Slagghögarna ligger kvar än i dag.