Chaga

Chaga, eller sprängticka som svampen heter på svenska.

Chaga, eller sprängticka som svampen heter på svenska.