Dragkampsfinalen 2015

Dragkampsfinalen 2015: Norra Björstorp i södra änden av repet och Ravlunda i den norra.

Dragkampsfinalen 2015: Norra Björstorp i södra änden av repet och Ravlunda i den norra.